SIK SORULAN SORULAR

 • Teslim ve İade Yeri

  Sözleşmeye bağlı araç/araçların nereden teslim edilip, iade edileceği bilgisini içerir. İşbu sözleşme esaslarına göre teslim ve iade adresi KİRACI'nın operasyonel kiralama sözleşmesinde yer alan açık adresi. Farklı bir adrese teslim ve iade edilmesi istenmesi durumunda araç/araçların sevkiyat bedeli Kiracı'ya aittir.

 • Kullanım Hakkı

  Araçların kullanımına yetkili kılınan kişi detaylarını içerir. İşbu sözleşmede kullanım hakkı Kiracı firmanın Sgk'lı personeline ve personel Eş, Personel Çocuk(5yıllık ehliyet), verilmiştir.

 • İade Günü ve İade Ceza Katsayısı

  Araçların sözleşme şartlarına göre sözleşme süresi bitiminde iade detayları hakkında Kiracı firmanın sorumluluğunu belirtmek amaçlı düzenlenmiştir. İşbu sözleşmeye göre Kiracı araç/araçları sözleşme sonunda 2 gün içinde iade etmelidir. Geciken hergün için günlük kira bedelinin 2 katı cezai bedel fatura edilecektir

 • Sözleşme İmzalanmasından Sonra Siparişin İptal Edilmesi

  Sözleşme imzalanmasıyla birlikte bayiler tarafından İlkel Otomotiv 'e faturalanan araçların siparişleri Kiracı firma tarafından iptal edilmesi durumlarında İlkel Otomotiv'in uğrayacağı zararların Kiracı firma sorumluluğunda olduğunu belirtmek için düzenlenmiştir. İşbu sözleşmede bu tür bir durum olması halinde yeni sözleşme imzalanır ve Kiracı firma aracı teslim almadan önce siparişi iptal ek isterse 12 aylık kira bedelini Kiraya Veren'e derhal öder

 • Sözleşmenin Haklı Feshi veya Erken İadeler

  Haklı fesih durumlarında ya da Kiracı firma sözleşme vadesinden önce kapsam dahilindeki araçları erken iade etmek isterse uygulanacak cezai bedeli belirtmek için düzenlenmiştir. İşbu sözleşmeye göre fesih ilk yıl yapılmışsa sözleşme süresinin bitimine kadar ödemesi gereken kira bedelinin %60ını, fesih ikinci yıl yapılmışsa sözleşme süresinin bitimine kadar ödemesi gereken kira bedelinin %50sini Kiracı firmaya fatura edilecektir

 • Periyodik Bakım İçin Organizasyon Sorumlusu

  İşbu sözleşmeye bağlı araç/araçların kullanım kılavuzundaki talimatlar çerçevesinde ve üretici firmanın garantilerini geçersiz kılmayacak şekilde İlkel Otomotiv tarafından belirtilen anlaşmalı servislerde periyodik bakımlarının yapılması için aracın servise gitmesinden ve bakım işleminin sonunda aracın servisten teslim alınmasından sorumlu Kiracı'dır.

 • Kira Bedeli ve Diğer Ücretlerin Ödenmesi

  Kira ücretinin her ay peşin Kiracı'ya gönderilecek fatura üzerinden, faturayı takip eden 10 gün içerisinde ödeneceği, vade farkı faturaların da TCMB Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı işlenecektir. Ödenmeyen kiraların temerrüde düşmesi durumunda uygulanacak temerrüt oranı Vade farkı faturalarında TCMB Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranın 2 katıdır

 • Muayene İşlem Sorumlusu

  İşbu sözleşmeye bağlı araç/araçların sözleşme vadesi içerisinde muayene işlemine tabi olması durumunda aracın muayene yaptırılmasından sorumlu Kiracı; muayene maliyet sorumlusu Kiraya Veren’dir. Kiracı bu işlem için 0362 465 60 00 numaralı telefondan müşteri hizmetleri birimini arayarak konu hakkında detaylı bilgi alabilir.

 • Kaza Durumları

  Herhangi bir kaza durumunda Kiracı'nın olay anında İlkel Otomotiv'e 0362 465 60 00 numaralı telefondan ulaşarak hasar bildirimi yapması ve müşteri hizmetlerine ilettiği hasar kapsamına göre yapılan yönlendirmeye uygun hareket etmesi gerekmektedir

 • HGS Sorunusu

  İşbu sözleşme kapsamındaki araç/araçlara HGS etiketi talep edilmesi durumunda Kiraya Veren Kiracı'nım HGS etiketi alabilmesi için yetki belgesi düzenler. Etiketin çıkarılması ve bakiye takip sorumluluğu Kiracı'da olacaktır

 • TPC Uygulamaları

  işbu sözleşme kapsamındaki araç/araçlar için kesilen ceza faturaları İlkel Otomotiv 'e ulaştığında İlkel Otomotiv Kiracı firma filo sorumlusuna mail ile bilgilendirme yapacaktır. 3 gün içinde dönüş yapmayan firmaların cezaları erken ödeme indiriminden yararlanmak için ödenecek ve ceza bedeli Kiracı firmaya fatura edilecektir. Ekstra Sigortalar: İşbu sözleşme kapsamındaki araç/araçlar için IMM FK sigortaları yapılacaktır. Araç teslimiyle birlikte policeler düzenlenecek ve Kirace adresine iletilecektir

 • İhtiyarı Mali Mesuliyet Sigorta (IMM)

  Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmına poliçede yazılı olan limitlere kadar teminat altına alır

 • Ferdi Kaza Sigortası (FK):

  Bu sigorta ile sigortalının, sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar teminat altına alır. Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi yaralanması veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır

 • Lastik Değişim Km

  : İşbu sözleşmeye bağlı araç/araçların lastiklerin değişimleri 50000 km. kullanıldığı ya da lastik diş derinliğinin 3 mm'nin altına indiği durumlarda masraflar Kiraya Veren tarafından karşılanmak üzere İlkel Otomotiv' in yönlendirdiği servislerde yapılacaktır.